DCIM\100MEDIA\DJI_0056.JPG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *